• جریان سازشکار در بخش دیگری از طراحی‌های خود برای برچیدن دومین عنصر قدرت آفرین کشور اینگونه القا می‌کند که توسعه برنامه‌های دفاعی در ایران برای حفظ امنیت کشورهای دیگر هست و بخش بزرگی از این تجهیزات در کشورهایی همچون یمن و سوریه استفاده می‌شود. بر همین اساس بود که چندی پیش آمریکا در یک نمایش…

اخبار و اطلاعات شخصیت ها و فعالان استان
شما معرفی کنید
  • {{ item.title }}

نظرسنجی

برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور و بازگشت ثبات اقتصادی در بازار ایران چه گزینه ای را پیشنهاد می کنید؟