جانشین مدیرعامل مؤسسه اقتصادى رضوى جزئیاتى از نحوه کار بانک قرض الحسنه آستان قدس رضوى را اعلام کرد.

به گزارش ثامن پرس، طرح ایجاد بانک قرض الحسنه بدون بهره توسط آستان قدس رضوى روز گذشته در سخنان تولیت این آستان مطرح شد و مورد توجه رسانه ها قرار گرفت.

در همین راستا مجید نامجو جانشین مدیرعامل مؤسسه اقتصادى رضوى گفت: به دستور تولیت آستان قدس رضوى و با تأسى به منشور هفت گانه مقام معظم رهبرى و با هدف خدمت رسانى به محرومان و نیز ایجاد اشتغال و رونق بخشى به تولید ملى، ایجاد بانک قرض الحسنه بدون بهره در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این بانک با تمرکز آن دسته از منابع مالى آستان قدس که برابر موقوفه ها باید در خدمت رسانى به محرومان و توانمندسازى آن ها و نیز رونق بازار تولید هزینه شود، ایجاد خواهد شد.

نامجو تصریح کرد: منابع بانک قرض الحسنه بدون بهره، یا در قالب وام هایى با بهره پایین در اختیار شرکت هاى اقتصادى قرار خواهد گرفت تا از آن در جهت رونق بخشى به تولیدملى و تقویت اقتصاد مقاومتى استفاده کنند، یا با هدف محرومیت زدایى در قالب وام هاى خرد در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار خواهد گرفت.

جانشین مدیرعامل مؤسسه اقتصادى رضوى تأکید کرد: راه اندازى این بانک در آستانه مراحل اجرایى قرار دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: