معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبرداد :

معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: طرح توقیف موتور سیکلت سواران مزاحم با آغاز سال جدید اجرایی خواهد شد.

  • در این میان قطعا برخی مسئولان و مدیرانی که ریگی به کفش دارند، با تصویب چنین قانونی مخالفت خواهند کرد و این آزمونی برای سنجش عیار نمایندگان است تا با ایستادگی در مقابل فشارهای احتمالی، قانونی در جهت ایجاد شفافیت تصویب کنند. البته بهتر است روند رای‌گیری برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس…