انتشار یک مطلب نسنجیده در صفحه یک بازیگر به سادگی می‌تواند به ایجاد شکاف میان اقشار مختلف جامعه منجر شود؛ شکاف‌هایی…

  • محمود عاطفی کارشناس امور فرهنگی و رسانه

    اگر بخواهیم تعریفی خلاصه از سردار سرلشکر سلامی داشته باشیم که همه این اوصاف را در آن جمع ببینیم در این جمله خواهد بود؛ سردار سلامی مردی مخلص، دانش‌آموخته مکتب روح‌‌الله و مفتخر به سربازی تحت امر ولی‌فقیه است.نباید از نظر دور داشت که سرلشکر سلامی پیش از این، هم در بسیاری از امور سپاه که به او محول…