رییس اداره رسانه و اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی گفت: استاندار خراسان رضوی صبح امروز در محل کار خود حاضر شده و مشغول رسیدگی به امور استان و برگزاری جلسات گوناگون است.

فاطمه یوسفی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس با اشاره به شایعات خداحافظی استاندار خراسان رضوی که امروز در برخی از رسانه ها منتشر شد، اظهار کرد: علیرضا رشیدیان استاندار محترم صبح امروز در محل کار خود در استانداری خراسان رضوی حاضر شده است و مشغول رسیدگی به امور استان و برگزاری جلسات گوناگون است.

وی افزود: استاندار خراسان رضوی تا تاریخ 26 آبان ماه جاری و در موعد مقرر قانونی به وظیفه خود در استانداری خراسان رضوی عمل می کند و سپس طبق قانون مسوولیت خود را به سرپرست یا استاندار جدید خراسان رضوی تحویل خواهد داد.

رییس اداره رسانه و اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برخی از شیطنت ها در رسانه ها و روزنامه ها با انتشار شایعه خداحافظی استاندار پیش از موعد مقرر قانونی، تاکید کرد: باید بگویم انتشار این نوع از شایعات در رسانه اقدام پسندیده ای نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: