یک مصوبه مجلس شورای اسلامی و دستور به اجرایی شدن آن در همه ارکان دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی باعث شده تا روزگار فوتبال ناخوش شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، سایه تعلیق به نظر می رسد که نمی خواهد از ورزش ایران رو برگرداند. گاهی این سایه برای کُشتی است و گاهی برای یک رشته دیگر و این روزها سایه اش بر سر فوتبال افتاده است.

بلبشوی تصمیم‌گیری برای یک فدراسیون جنجالی

هنوز هم نمی دانیم باید این سایه تعلیق را پررنگ ببینیم یا کمرنگ. نمی دانیم باید جدی اش بگیریم یا بی تفاوت از کنارش بگذریم اما هر چه هست بحث اول این روزهای ورزش،  فدراسیون فوتبال و رئیس بازنشسته اش است. رئیسی که زمان انتخابات فدراسیون فوتبال رای از مجمعش را گرفته و حالا از وزیر و کبیر و صغیر و مجلس دست به دست هم داده اند تا هر طور شده این رئیس را کنار گذاشته و اسامی برای جانشینی او مطرح می شود که شاید هر مرغ پخته ای هم آن را بشنود به آن بخندد و اگر عاقل تر باشد تاسف می خورد به حال و روز فدراسیونی که در چنین مواقعی کسانی پشت درش برایش صف می کشند که در سوابق و کارنامه آنها ابهامات و علامت سوال هایی است و در عملکرد اجرایی آنها در گذشته انتقادات وافری وجود دارد.

به گفته یکی از روسای اسبق یک فدراسیون ورزشی تصمیمات و اعمال تصمیم در هیچ فدراسیون ورزشی نباید توسط دولت صورت گیرد اما از آنجا که سایر فدراسیون ها به اندازه فوتبال به چشم نمی آیند و حساسیت روی آنها نیست عمدتا این وزارت ورزش و جوانان است که روی آنها اعمال نظر می کند حتی اگر این اعمال تصمیم گیری ها در پوشش تصمیمات مجامع فدراسیون ها باشد. 

فدراسیون فوتبال اما تنها فدراسیونی است که کوچکترین دخالت، نظر و تصمیم وزارت ورزش و یا هر ارگان دیگری در آن خیلی زود دیده می شود و به سرعت هم بازتاب پیدا می کند پس عقل سلیم در این است اگر قرار است تصمیمی هم از سوی نهادهای دولتی و قهریه و قضاییه برای فدراسیون فوتبال گرفته می شود در بوق و کرنا نکنند یا از راه قانونی آن که مورد تایید فیفا هم هست استفاده شود. اتفاقی که اکنون نیفتاده و وزارت ورزش و مجلس قدم در راه پرمخاطره ای برای فوتبال گذاشته اند.

رویدادهایی که در چند وقت اخیر پیرامون بازنشستگی تاج و سایر اعضای بازنشسته فوتبال رخ داده و کنار هم قراردادن پازل ها گواه این است که بیشتر از اینکه برخی از مسئولان نگران اجرایی نشدن قانون منع به کار گیری بازنشستگی باشند به دنبال کین خواهی از مهدی تاج و فدراسیونش هستند. 

در این گزارش به دنبال حمایت مطلق و شخصی از مهدی تاج و مردان بازنشسته فدراسیونش نیستیم و آنچه اکنون مهم است فوتبالی است که در هیاهوی تلاش ها برای کنار زدن رئیسش، نادیده گرفته شده و برای آن دسته از افرادی که حاضر نیستند تاملی در رفتار خود داشته باشند تلنگری زده باشیم که حرف را همیشه می توان زد اما چه وقت و چه زمانی این حرف زده شود می تواند فوتبال را دچار تکان های شدید کند. 

 

چرا صحبت های اینفانتینو در برنامه 90 پخش نشد؟

در اساسنامه فدراسیون فوتبال که حدود 15 سال قبل نوشته شده و به تصوی وزیران وقت هیات دولت و همچنین فیفا رسیده آورده شده که مجمع فدراسیون فوتبال می تواند تصمیم گیرنده در خصوص قانون های داخلی کشور باشد. این یک معادله ساده است هر چند که بابت بحث بازنشستگی در همین خصوص در اساسنامه فدراسیون فوتبال اشکالاتی دیده می شود که نیازمند اصلاح و رفع شدن است اما اینکه چرا وزارت ورزش و جوانان از این موضوع غافل است و ارکان زیر مجموعه وزارت ورزش در مصاحبه های گهگداری خود فدراسیون فوتبال را در زمره سایر فدراسیون ها قرار می دهند و با قاطعیتی عجیب و تاکید کننده اصرار بر این دارند که قانون شامل حال فدراسیون فوتبال هم می شود می خواهد این فدراسیون را با چالش روبرو کند. 

اینفانتینو در گفت و گو با برنامه 90 از یک اصل درست در فوتبال صحبت کرده است. او درست می گوید. هر تصمیم دولتی برای فدراسیون فوتبال باعث تعلیف یک فدراسیون می شود. برای اینفانتینو و فیفا فرقی نمی کند در مورد کدام فدراسیون صحبت می کند. قانون منع به کار گیری بازنشستگان در کشور ما تصویب شده و به جای اینکه مجمع فدراسیون فوتبال پیگیر کننده این قانون در فدراسیون باشد این وزارت ورزش و مجلس است که پرچم اجرایی شدن آن در فدراسیون فوتبال را گرفته اند و این از نگاه فیفا که هیچ ذهنیتی نسبت به این مسائل در ایران ندارد باطل است و شامل تعلیق می شود. اینکه چرا اجازه پخش یک صحبت درست داده نمی شود آیا نشانی از این ندارد که یک رفتار کینه توزانه نسبت به فوتبال و شخص تاج در حال انجام است؟

*یک تناقض قانونی

سید مجتبی طباطبایی وکیل پایه یک دادگستری نویسنده کتاب مقررات حقوقی فدراسیون فوتبال می گوید: قانون منع بکارگیری بازنشستگان مشمول فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

مستندا به ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان،دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل آن می شوند و نهاد عمومی غیر دولتی وجه مشترک مذکور در ماده 5 و فدراسیون فوتبال است.

وی افزود: نهاد عمومی غیر دولتی به تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می گردد که اولا با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیا بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین گردد ثالثا عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد حال آنکه صرف نظر از تطبیق محل تامین بودجه فدراسیون فوتبال،این فدراسیون عهده دار وظیفه خدماتی مانند شهرداری به عموم نیست و ایجاد آن منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نبوده و نخواهد بود. هرچند در ماده 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال تعریف آن به یک نهاد غیر دولتی گردیده است لیکن به قطع و یقین و به استناد بند 2 مقدمه اساسنامه فیفا 2016 فدراسیون فوتبال صرفا عضوی از فدراسیون جهانی محسوب می شود مصداق نهاد غیر دولتی به آن خارج از تعریف اساسنامه فدراسیون جهانی است .

طباطبایی ادامه داد: همچنین به استناد کد 14 اساسنامه فیفا فدراسیون مکلف است در اداره امور خود به طور مستقل عمل کرده و حصول اطمینان یابد که تحت تاثیر هیچ شخص ثالثی نیست . طبق کد 19 اساسنامه فیفا فدراسیون فوتبال باید در بردارنده روندی دموکراتیک باشد که استقلال کامل انتخاب یا انتصاب افراد زیر مجموعه عضو را تضمین کند.هریک از اعضا(فدراسیون ها ) باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثیر هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرند.تاکید فیفا بر استقلال فدراسیون تا آنجاست که بر خلاف اصل 34 قانون اساسی که عنوان داشته هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاه های عمومی منع کرد ، در بند 3 کد 59 اساسنامه خود اعلام می دارد که نباید منازعات در فدراسیون فوتبال و بین اعضا ،باشگاه ها و مقامات رسمی و کل اعضای خانواده فوتبال در دادگاه عمومی مطرح گردد و ضمانت اجرای آن را تعلیق عضو خاطی قرار داده که این تعلیق مستند به ماده 87 آیین نامه انضباطی فدراسیون مصوب 1392 محرومیت تا 10 سال را در پی داشته است. مشروح آنکه درست است که نام فدراسیون طبق قانون فهرست نهادها مصوب 1386 در لیست نهاد های عمومی غیر دولتی قرار گرفته و تصویب اساسنامه آن توسط هیات وزیران الزامی است لیکن عدم تصویب آن در هیات وزیران نیز هیچ تاثیری در پذیرش یا عدم پذیرش اساسنامه فدراسیون در فیفا ندارد بنا بر این فدراسیون فوتبال عضوی از فدراسیون جهانی بوده و ذاتا نهادعمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لیکن فدراسیون باید با تشکیل مجمع عمومی نسبت به اصلاح و تغییر ماهیت خود در اساسنامه اقدام نماید.

با توجه به صحبت های این وکیل حقوقی و با توجه به اینکه در سال های گذشته مجمع فدراسیون فوتبال به رئیسی که بازنشسته بوده رای مثبت داده اکنون وزارت ورزش و مجلس نمی توانند برای فوتبال تصمیم گیرنده باشند و این خود خانواده فوتبال است که باید در این مورد تصمیم گیری کند. 

اینکه چرا درست در ماه هایی که حواس فدراسیون باید به جام ملت های آسیا و مشکلات خاص خود در این مسیر باشد شخص اول ورزش کشور دست روی کنار گذاشتن رئیس فدراسیون فوتبال را دارد عجیب و غیر قابل قبول است. 

جدا از نقدهایی که به فدراسیون فوتبال و شخص تاج وارد است آیا در محاق بردن فدراسیون فوتبال در روزهایی که باید حواسش به آماده سازی تیم ملی، حل مناقشه اش با عربستان و رای علیه ایران در دادگاه عالی ورزش باشد درست است که فدراسیون دچار بحران خودساخته توسط خودی ها شود و اتویی شود برای فیفا تا به همین بهانه ایران را تعلیق کند و جام ملت هایی که در تیرس است از دست ایران برود؟ 

آیا برای تیم ملی هزینه و بودجه تعریف نشده که این چنین می خواهیم تیشه به داشته ها و هزینه های شده بزنیم؟ شکی نیست که کسی نمی خواهد و دوست ندارد هیچ ارگانی در ایران بی قانونی کند اما این همه عجله و تاکید بر اینکه پایان آبان ماه آخرین فرصت حضور بازنشسته ها در فدراسیون هاست برای چیست؟ 

آیا وزارت ورزش و در پی آن مجلسی که به نظر می رسد این روزها بیشتر تحت تاثیر وزارت نشینان هستند تضمین این را می دهند که فیفا فوتبال ایران را تعلیق نکند و همه پنبه های کی‌روش برای جام ملت ها رشته نشود؟ 

خطر در کمین است و در عجبیم از روسایی که می توانستند بدون جنجال و به چالش کشیده شدن این ماجرا را مدیریت کنند اما گویی کینه توزی و به کرسی نشاندن قدرت از هر چیزی مهمتر است.

 

 

به نقل از فارس

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: