هیچ برنامه‌ای در طول شبانه روز نباید از این رسانه نورانی پخش شود مگر این که یکی ذیل یکی از این سرفصل‌ها تعریف شود. به عبارتی یا برنامه باید حکیمانه باشد و یا اینکه ذیل موعظه حسنه قرار بگیرد و یا برنامه‌ای باشد که جادلهم بالتی هی احسن بر آن برنامه صدق می‌کند

ثامن

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: