سید احسان قاضی‌زاده هاشمی از پرداخت پاداش 900 میلیون تومانی به برخی از بازنشستگان بازنشسته خبر داد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: