مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز شنبه با کاهش حجم آلاینده ها در شرایط پاک قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، تورج همتی افزود: میانگین کنونی شاخص کلی کیفیت هوا در ایستگاههای سنجش نقاط مختلف مشهد 49 ای.کیو.آی است.

وی اظهار داشت: استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو شخصی در پاک ماندن کیفیت هوا موثر است.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا در کمتر از 50 ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین 50 تا 100 در وضعیت سالم است.

شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 101 تا 150 ای.کیو.آی به معنای وضعیت هشدار برای افراد حساس و کودکان است و اعداد بین 151 تا 200 ای.کیو.آی حالت هشدار و آلوده برای همه سنین محسوب می شود.

وضعیت هوا با ای.کیو.آی بین 200 تا 300 در حالت اضطرار و بیشتر از 300 نیز در حالت بحرانی قرار می گیرد.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: