عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: یکی از ویژگی‌های دانشگاه سکولار این است که اعتباری برای عدالت اجتماعی قائل نیست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، حسن رحیم‌پور ازغدی در همایش روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: همچنان که اتحاد میان نیروهای البته در اقلیت حوزه و دانشگاه مبنای پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت امروز نیز این اتحاد و وحدت میان حوزه و دانشگاه امری ضروری محسوب می‌شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: دانشگاه و حوزه سکولار امروز باید مورد بررسی قرار گیرند؛ در دانشگاه سکولار صرفا روش تجربی مورد استناد قرار می‌گیرد و به تمامی مسائل علمی نگاهی غیردینی و سکولار و دنیوی صورت می‌گیرد.

رحیم پور ازغدی همچنین با اشاره به حوزه سکولار نیز بیان کرد: حوزه سکولار اعتنایی به عدالت اجتماعی ندارد و خود را جدا از بطن جامعه تعریف می‌کند و از ویژگی‌های مشترک میان دانشگاه و حوزه سکولار این است که فاصله طبقاتی برای آنها اهمیتی ندارد.

وی ادامه داد: دانشگاه و حوزه سکولار، انقلاب را امر و پدیده‌ای تاریخی و دارای تاریخ مصرف معرفی می‌کنند که اتفاق افتاده و به پایان رسیده است و ایده آنها این است که به نحوی عمل می‌کنند که در آینده نامی از انقلاب باقی نمی‌ماند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: افزایش تعاملات فیمابین و همچنین انجام اصلاحات گسترده درونی از جمله اقداماتی است که دانشگاه و حوزه باید آن را از درون خود شروع کنند.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: حوزه و دانشگاه باید بر مشترکات میان یکدیگر تاکید کنند و نقد درون گفتمانی را به عنوان محور، مبنا و اساس قرار دهند و از مواردی که تفرقه انگیز است نیز اجتناب کنند.

 

 

به نقل از فارس

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: