استاد حوزه علمیه مشهد گفت: لرزه اقتصادی در بیشتر نقاط دنیا، نشان از بهم پیوستگی و الگو برداری از نظام اقتصاد لیبرال غربی استکه یک الگوی اقتصادی فریبنده و غلط است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، آیت الله نورمحمد نظری؛ از اساتید حوزه علمیه مشهد در پایان درس کفایه خود اظهارداشت: مسئله اقتصاد،که امروز نه در ایران، بلکه در اکثر ممالک دنیا آشفته است و مردم را دچار مشکلات کرده، باید ریشه‌یابی شود.

استاد حوزه علمیه مشهد گفت: این لرزه اقتصادی در بیشتر نقاط دنیا، نشان از بهم پیوستگی و الگو برداری از نظام اقتصاد لیبرال غربی است که یک الگوی اقتصادی فریبنده، ربوی و غلط است و پیش لرزه‌های آن از صدر هِرَم شروع شده و به مثال یک دومینو به ذیلِ آن خواهد رسید.

نظری بیان کرد: آنچه که در این روزها شاهد بودید خیزش مردم فرانسه بر علیه نظام سرمایه داری و لیبرال بود، که در حال تسری به دیگر ممالک اروپایی است و این زمزمه پایان روزهای خوش و شکست الگوی به‌ظاهر نجات بخش و متمدنانه و برای عده‌ای پرسود و البته عوام فریب اقتصاد غرب و اقتصاد لیبرال در سراسر دنیاست.

وی ادامه داد: متاسفانه سالیان نسبتا طولانی است که این موریانه اقتصادی یعنی نظام اقتصاد لیبرال در کشور ما هم نفوذ کرده و مبنای بعضی از مسائل اقتصادی شده که به‌حمد الله ظاهراً سر بعضی از آقایان به سنگ خورده و کمی عاقل شده‌اند اما این تنبه نسبی از روی تجربه تلخ و زجر آوری که هزینه آن برای مردم بوده حاصل شده و ای کاش از روی ایمان و اعتماد به قول و حُکم خداوند و بدون آسیب و هزینه‌های گزاف برای مردم و دولت‌ها می‌بود.
 
استاد حوزه علمیه مشهد گفت: مملکت و نظام ما، یک نظام مقدس و اسلامی است؛ اقتصاد ما هم باید اسلامی باشد نه اقتصاد ربوی و لیبرال که نتیجه‌اش می‌شود این بهم ریختگی و آشفتگی اقتصاد که بار سنگینش را طبقه مستضعف تحمل می‌کنند و این وضعیت، حاصل اعتماد به غرب و اقتصاد لیبرال است.
 
 
 
به نقل از تسنیم
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: