رئیس گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: میانگین تعداد مراجعین به مراکز درمانی مشهد در روزهای آلوده ۷۸۴ نفر بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، قاسم آذریان ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آلودگی هوای مشهد اظهار کرد: بررسی و مقایسه وضعیت پذیرش بیماران  دردوبیمارستان امام رضا(ع) و قائم،درروزهای سالم و روزهای ناسالم با شاخص آلودگی بالای ۱۰۰ نشان دهنده این است که میانگین تعداد مراجعین درسال گذشته در روزهای آلوده ۷۸۴ بیمار بوده درحالیکه سال پیش از آن این آمار با رقم  ۸۰۵ بیمار ثبت شده است.

وی افزود:آمار نشان دهنده این است که مراجعه بیماران با شیبی ملایم روندی کاهشی داشته است و اغلب بیماران تنفسی درروزهای سالم به مراکز یاد شده مراجعه کرده اندو میزان مراجعین با دیسترس تنفسی در روزهای سالم سال گذشته ۴۸۹ نفر بوده درحالیکه دربازه مشابه قبل این رقم ۴۷۳ نفر بوده است.

همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این جلسه اظهار کرد: براساس آمار دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای مشهد مستقر در نقاط مختلف شهر،از ابتدای سال تا پایان آذر ماه ۳۰ روز هوای پاک، ۲۱۱ روز هوای سالم و ۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس را تجربه کرده ایم این درحالی است که سال گذشته درهمین بازه به ترتیب ۱۲ روز پاک، ۲۰۴ روز سالم ،۵۷ روز ناسالم بوده و در هر دوسال ۳ روز هوای ناسالم برای تمامی گروه ها را داشته ایم.

تورج همتی افزود:به منظور اجرای برنامه سه ساله کاهش ۵۰ درصدی آلودگی هوای مشهد، فهرست اقدامات در سه سطح اولویت بندی شده و برای پیاده سازی برنامه ها در هرسطح درسال ۹۸ تخمین اعتبار و دیگر پیش بینی های لازم انجام و دراختیار اعضای کارگروه قرارگرفته است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد:در سال جاری تاکنون ۸۰ موردپایش آلودگی واحدهای صنعتی دربخش هوا ، تعطیلی هفت واحد آلاینده و دو مرکز متخلف معاینه فنی انجام شده است و بیش از ۵۰ نوبت نظارت همزمان با همراهی آزمایشگاه های معتمد حفاظت محیط زیست نیز درسال جاری از سوی دبیرخانه این کارگروه صورت گرفته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: