طبق اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای۳ منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش پایگاه مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با شاخص ۷۲درشرایط سالم قرار دارد.

کیفیت هوا در ایستگاه های ماشین ابزار، وحدت و مفتح در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه ها در شرایط سالم قرار دارد.

کمترین کیفیت هوا از ایستگاه مفتح با شاخص ۱۱۸ در  شرایط ناسالم گزارش شده است.

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: