اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در نشست روز دوشنبه خود دریافت عوارض از گردشگران خارجی را که به این شهر سفر می کنند به تصویب رساندند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد درباره این مصوبه گفت: بر اساس آن شهرداری مشهد مکلف است مستند به بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای یکبار در هر سال شمسی نسبت به دریافت 10 یورو یا معادل آن بر مبنای نرخ پایان روز بازار ثانویه اعلامی از سوی بانک مرکزی، از گردشگران غیرایرانی به عنوان عوارض گردشگری اقدام کند.

محمدرضا حیدری افزود: به منظور توسعه زیرساختها و خدمات گردشگری شهر مشهد تا 10 درصد عوارض وصول شده از گردشگران خارجی به مرجع وصول کننده(غیر از شهرداری) و تا 10 درصد نیز به طرحهای مشترک شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد می تواند با عنایت به حضور گردشگران غیرایرانی در حوزه سلامت و درمان 10 درصد از کل مبلغ دریافتی بابت هزینه های درمان را(مازاد بر هزینه های درمانی گردشگر) از گردشگران خارجی استفاده کننده از خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان عوارض برخورداری از خدمات درمانی در شهر مشهد دریافت نماید.

رئیس شورای شهر مشهد گفت: بر اساس این مصوبه تا 10 درصد از عوارض وصولی به عنوان کارمزد به مراکز بهداشتی درمانی دریافت کننده عوارض مذکور اختصاص می یابد، همچنین اتباع غیرایرانی دارای کارت اقامت از پرداخت عوارض این مصوبه معاف هستند.

* تعیین تکلیف پیمانهای فاقد تعدیل مشمول مبادلات ارزیرئیس شورای اسلامی مشهد همچنین مصوبه دیگر نشست امروز شورا را 'تعیین تکلیف پیمانهای فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی' اعلام و بیان کرد: این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه می دهد به منظور فعال نگهداشتن اجرای پروژه های شهری و رفع مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز در مناقصات و پیمانهای حوزه های مختلف شهرداری حداکثر تا پایان شهریور ماه 98 نسبت به تعیین تکلیف پیمانهای فاقد تعدیل و مشمول مبادلات ارزی اقدام کند.

وی افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز صرفا در خصوص آن دسته از قراردادهای خریدی که تمام یا بخشی از اقلام آن از خارج کشور تامین می شود مبالغ پرداختی به تامین کنندگان مربوط بر اساس تغییرات نرخ یورو و بر مبنای فرمولی(نرخ یورو در زمان پیشنهاد قیمت، نرخ یورو در زمان تسویه اسناد مثبت توسط پیمانکار = ضریب سهم مشمول صورت وضعیت) محاسبه و تا سقف 80 درصد از آن را در قالب صورت وضعیتهای ارائه شده به آنان قابل پرداخت خواهد بود.

حیدری ادامه داد: نرخ یورو بر مبنای نرخ پایان روز بازار ثانویه اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می شود. حوزه کارفرما می بایست درخواست خود را قبل از برگزاری مناقصه به همراه توجیهات مدنظر به صورت مکتوب به کمیته یاد شده ارائه و کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته تشکیل جلسه داده و موضوع را تعیین تکلیف کند.

وی گفت: اجرای این بند برای هر صورت وضعیت منوط به حداقل 20 درصد تغییر نرخ ارز نسبت به پیشنهاد قیمت اولیه و عدم تاخیر غیرمجاز انجام کار از سوی پیمانکار خواهد بود و ارقام پرداختی حداکثر تا 10 برابر نصاب معاملات متوسط و با شرط عدم افزایش نسبت به سقف ردیف بودجه مصوب مربوط مجاز خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: در صورت افزایش بیش از 10 برابر نصاب معاملات متوسط یا افزایش بیشتر از سقف ردیف بودجه مصوب می بایست نسبت به اخذ تاییدیه از کمیسیون مشترک برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی و عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اقدام شود.

* ساماندهی زمینهای بزرگ مقیاس

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد سومین مصوبه جلسه امروز شورا را 'ساماندهی زمینهای بزرگ مقیاس در محدوده و حریم این شهر' ذکر و بیان کرد: بر اساس این مصوبه شهرداری مکلف است مستند به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و در راستای اجرای مصوبه شورا در خصوص ساماندهی اراضی واقع در محدوده و حریم شهر به منظور شناسایی، ساماندهی و مدیریت بهینه زمینهای محدوده و حریم شهر و جلوگیری از ریزدانگی و تفکیک غیرمجاز آنها و تامین سرانه های خدماتی در محدوده پیرامونی شهر مشهد با رویکرد جلب مشارکت بزرگ مالکان و از طریق پیش بینی طراحی و پیاده سازی ساختار اداری مناسب و تعریف فرآیندهای اداری مناسب در شهرداری اقدام کند.

وی افزود: اولویت شناسایی، ساماندهی و مدیریت بهینه با زمینهای بزرگ مقیاس با مساحت 10 هزار مترمربع و دارای توجیه اقتصادی و ظرفیت توسعه در شهر است.

حیدری ادامه داد: بر اساس این مصوبه همه مالکانی که تا پایان سال 1398 نسبت به انعقاد و اجرای صلحنامه اقدام کنند از تسهیلاتی در این خصوص برخوردار می شوند و شهرداری می تواند همزمان با توافق با مالکان متقاضی بهره مندی از مزایای ورود به محدوده و در صورت تمایل مالک نسبت به مطالعات و عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح معابر، اجرای جوی و جدول و آسفالت در زمینها اقدام و هزینه مربوطه را نسبت به سهم مالک از محل قطعات وی دریافت و تسویه نماید.

* مشوقهای سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص مصوبه آیین نامه اجرایی مشوقهای سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز هم گفت: بر اساس این مصوبه شهرداری مشهد مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغی قانون مصوبه نسبت به بارگذاری دستورالعمل مربوط در سامانه یکپارچه شهرسازی اقدام کند.

وی افزود: مشهد از یک سو از ظرفیتها و فرصتهای کم نظیر سرمایه گذاری در سطوح محلی، ملی و بین المللی برخوردار است و از سوی دیگر با عنایت به چالشهای اقتصادی کلان و برخی سیاستگذاریهای محلی نامناسب، فضای سرمایه گذاری در این شهر در سالهای اخیر به ویژه در بخش ساختمان با رکود مواجه شده است.

حیدری ادامه داد: بر همین اساس با توجه به سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری ابلاغی رهبری و تاکید بر لزوم مقررات گذاری در حوزه مشارکت و سرمایه گذاری برای گشایش افقهای جدید درآمدی در شهرداریها، همچنین در راستای تحقق طرح جامع سوم مشهد و دستیابی به رونق و پویایی در فضای سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و شهرداری مشوقهای سرمایه گذاری در این مصوبه شرح داده شد.

* برگشت لایحه اختصاص تخفیف ویژه در ایام تعطیل به حمل و نقل عمومی

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص لایحه اختصاص تخفیف ویژه در ایام تعطیل به حمل و نقل عمومی نیز گفت: این لایحه به منظور بررسی بیشتر طی یک ماه به کمیسیونهای مشترک با محوریت کمیسیون حمل و نقل شورای شهر برگشت داده شد.

حیدری در خصوص مصوبه دیگر این شورا هم گفت: بر این اساس شهرداری مشهد مکلف است نسبت به تهیه آیین نامه جامع حمایت قانونی و تشویق گزارشگران تخلفات اعم از تخلفات مرتبط با معاملات، مجوزهای صادره استعلامات، سایر تخلفات مبتنی بر تجربیات بین المللی و پرداختهای نقدی معادل 30 درصد مبلغ اکتشافی یا معادل حقوق احیا شده شهرداری مشهد حداکثر ظرف مدت سه ماه اقدام و آن را طی لایحه ای برای تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال کند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات امروز شورا تصویب 17 خیابان فرعی مشهد به نام اساتید و مفاخر مرحوم دانشگاه فردوسی این شهر بود.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: