اعضای بدن پرستار جوانی که دچار پارگی آئورت و مرگ مغزی شده است، به بیماران نیازمند اهدا می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، آسیب های سختی کار و کمبود نیرو در بخش پرستاری، سال های سال است که مرگ و میرهای پنهانی را به دنبال داشته که مرگ پرستار جوان در اثر خستگی ناشی از شیفت های متعدد، می تواند نمونه ای از ده ها و صدها مرگ و میر پرستاران کشور باشد.

سعید عالیان پرستار ۲۴ ساله بخش داخلی مرکز درمانی امام رضا (ع) لار، تنها ۱۸ ماه سابقه کار داشت.

انجام شیفت های متعدد و خستگی ناشی از ساعت کار زیاد، باعث شد در حین خدمت دچار پارگی آئورت و مرگ مغزی شود.

در همین حال، خانواده این پرستار جوان، رضایت داده اند که اعضای بدن او برای بیماران نیازمند عضو اهدا شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: