رهبر انقلاب که همیشه جهت دهی اصلی و حمایت های سرشار ایشان باعث قوت قلب و ثبات قدم جبهه مومن فرهنگی است در دو سخنرانی خود در جوار حرم رضوی نکات بسیار مهمی را تبیین کردند که امروز باید دوباره و چندباره آن را خواند و عمل کرد.

به گزارش ثامن پرس، رهبر انقلاب همیشه عنوان یگانه اسوه عملی و نظری در خصوص جهت دهی و هدایت جبهه مومن فرهنگی نقش آفرینی کرده است. ایشان مولفه های اصلی در تشکیل، انسجام، حرکت و هدفگیری این جبهه خودجوش را بیان داشته و حجت را بر همگان تمام کرده است. 

هر روز که می گذرد افق های جدیدی از عمق نگاه و بصیرت سکاندار انقلاب روشن می شود و رهنمودها و نصایح عزتمندانه و هدایتگرانه ایشان بیش از پیش نیاز لحظه ای جریان انقلاب احساس می شود.

رهبر معظم انقلاب نه خیلی دور بلکه همین چند ماه پیش بود که در جوار مضجع مطهر ثامن الائمه (ع) فرمودند:

این مجموعه‌های خودجوش مردمی که کار فرهنگی میکنند -که الان در سرتاسر کشور هزاران مجموعه‌ی خودجوش مردمی هست که دارند خودشان کار میکنند، خودشان فکر میکنند، خودشان تلاش میکنند و کار فرهنگی میکنند- روزبه‌روز باید توسعه پیدا کنند؛ دستگاه‌های دولتی باید به اینها کمک کنند. دستگاه‌های دولتی، آنهایی که مربوط به فرهنگند، به جای اینکه آغوش خود را به روی کسانی که نه اسلام را قبول دارند، نه انقلاب را، نه نظام اسلامی را، نه ارزشهای اسلامی را [باز کنند]، آغوش خود را به روی بچّه‌مسلمانها، به روی جوانهای مؤمن، به روی بچّه‌های انقلابی، به روی بچّه‌های حزب‌اللّهی باز کنند؛ اینها میتوانند کار کنند و دارند کار میکنند؛ کارهای فرهنگی باارزشی دارد انجام میگیرد. در همه‌ی زمینه‌ها جوانان انقلابی ما میتوانند تلاش کنند، کار کنند. 

اول فروردین ماه 1395

اینکه مصادیق باز کردن آغوش خود به روی بچه های انقلاب چیست نیاز به کار جدی مطالعاتی دارد. به نظر می رسد که همراهی، همدلی و همزبانی می تواند به عنوان پایه ارتباط در نظر گرفته شود و مراتب بالاتر آن به فراخور روحیه مدیران، مشارکت طلبی آنان و جدیت در پیگیری خواست جوانان انقلابی تعریف شود. البته از سوی دیگر باید مسدود کردن راه خدمت و ترغیب به خدمت را نیز با سخنان رهبر انقلاب اسلامی سنجید که چه نسبتی با آن دارد.

اما این بیانات محدود و محصور به یک مورد و ده مورد نیست. حضرت آیه الله خامنه ای به عنوان حکیم و زعیم اصلی انقلاب اسلامی مکررا اقدام به یادآوری وظیفه و تکلیف دستگاههای فرهنگی / غیرفرهنگی و دولتی / غیردولتی در مورد تعامل و همکاری با جبهه مومن فرهنگی کرده اند که به عنوان نمی از یم و مصداقی از دریای حمایتی ایشان به سخنرانی اول فروردین ماه 1393 در جوار زائران و مجاوران حرم رضوی اشاره می کنیم:

‌امّا آنچه نقطه‌ی مهم‌تر عرض من است، خطاب به جوانهایی است که در سرتاسر کشور فعّالیّتهای فرهنگی را به صورت خودجوش شروع کردند که بحمدالله خیلی هم وسیع شده است. من میخواهم بگویم آن جوانهایی که در تهران، در شهرهای گوناگون، در استانهای مختلف، در خود مشهد، در بسیاری از شهرهای دیگر کار فرهنگی میکنند، با اراده‌ی خودشان، با انگیزه‌ی خودشان ـ کارهای بسیار خوبی هم از آنها ناشی شده است که از بعضی از آنها ما بحمدالله اطّلاع پیدا کردیم ـ کار را هرچه میتوانند به‌طور جدّی دنبال کنند و ادامه بدهند. بدانند که همین گسترش کار فرهنگی در بین جوانهای مؤمن و انقلابی، نقش بسیار زیادی را در پیشرفت این کشور و در ایستادگی ما در مقابل دشمنان این ملّت، ایفا کرده است. علاوه‌ی بر اینها، مَراجع فرهنگی. مَراجع فرهنگی یعنی چه کسانی؟ یعنی علما، اساتید، روشنفکران انقلابی، هنرمندان متعهّد، اینها نگاه نقّادانه خودشان را نسبت به اوضاع فرهنگی کشور همچنان داشته باشند و تذکّر بدهند. البتّه من در مورد تذکّرات، معتقدم باید با منطق محکم و با بیان روشن، نقطه نظرات صحیح را ارائه بدهند. 

ایشان به گونه ای در چند ساله اخیر قویا و عمیقا به موضوع جریان فرهنگی جوانان انقلابی پرداخته اند که این طیف وسیع را مانند پدری مهربان مورد تفقد قرار دادند. به گونه ای که بارها علاقه و محبت خود را نسبت آنان اعلام کرده اند:

جوانهای انقلابی را که هم انقلابی‌اند -چون بنده با این جوانها تا حدود زیادی و از دور و نزدیک اُنس دارم- هم خیلی اوقات عقلشان و فهمشان و تعقّلشان هم از بعضی از بزرگ‌ترها خیلی بیشتر است، خوب میفهمند، خوب تحلیل میکنند، خوب مسائل را تشخیص میدهند و سینه‌چاک انقلابند، سینه‌چاک اسلامند.

30 دی ماه 1394

به هر حال شرایط امروز جریان انقلابی نیاز به انسجام ساخت درونی و همگرایی بخش های مختلف در راستای تقویت جبهه انقلاب دارد. 

باید به یاد داشته باشیم کاری که دلی و خودجوش است ثبات قدم و استقامت را ضریب می دهد و ارزش می بخشد. 

پروردگارا! تو خود شاهد باش که آیا امروز نیاز کشور جز این نصایح مشفقانه است و آیا کاربست نظرات رهبر انقلاب چنین خیرخواهانه اعمال می شود؟

 

محمد لسانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: