مدیر امور بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی مشهد گفت: 268 متخصص رشته های مختلف پزشکی و پزشک عمومی در شهرستانهای زیر پوشش این دانشگاه در سطح خراسان رضوی فعالیت دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، دکتر مرتضی طالبی افزود: از این تعداد 173 پزشک متخصص و نیروی متعهد خدمت(طرحی) هستند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد به لحاظ جذب این پزشکان پس از تهران رتبه دوم کشور را دارد.

وی تعداد پزشکان فعال در شهر مشهد را نیز هزار نفر اعلام و بیان کرد: خدمت پزشکان متخصص و عمومی فعال در شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چندین طریق است بطوری که پزشک، طرح خدمتی خود را می گذراند و یا در قالب انعقاد تفاهمنامه با بیمارستان فعالیت داشته و یا اینکه بطور مستقل مطب دارد.

مدیر امور بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در قالب طرح خدمتی ظرفیت بکارگیری محدود است لذا پزشکان بر اساس سهمیه وزارت بهداشت از سراسر کشور دستورالعملهای مربوطه و تخصصهای مورد نیاز در بیمارستانهای سطح استان توزیع می شوند.

وی وضعیت کنونی توزیع نیروی تخصصی پزشکی را در شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبتا مطلوب توصیف و بیان کرد: به جز چند شهر سایر مناطق استان خراسان رضوی از نظر پزشک متخصص مشکلی ندارند وحداقل نیازهای موجود آنها تامین شده است.

دکتر طالبی گفت: هم اکنون 14 شهرستان زیر پوشش این دانشگاه در سطح خراسان رضوی مطابق حداقل استانداردهای درمانی برخوردار از خدمات پزشک متخصص هستند. حضور پزشکان متخصص در مناطق محروم طی سالهای اخیر نسبت به قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت پیشرفت زیادی داشته است.

وی به اقدامات برای رفع کمبود پزشک در شهرستانها اشاره و بیان کرد: عقد تفاهمنامه با متخصصان متقاضی پیگیری افزایش تخصیص نیروی متعهد خدمت از وزارت متبوع و استفاده از خدمات دستیاران با موافقت معاونت آموزشی دانشگاه در شبکه ها از این جمله است.

مدیر امور بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی مشهد افزود: فقدان تمایل پزشکان به ماندگاری در مناطق محروم به علل مختلفی بستگی دارد. نبود زیرساختهای رفاهی و اقامتی، کیفیت نه چندان مطلوب جاده ها، فقدان زیرساختهای آموزشی و پرورشی برای فرزندان پزشکان و تاخیر در پرداختهای مطالبات آنها از جمله علل ناماندگاری پزشکان در مناطق محروم به شمار می روند.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیش از 9 هزار دانشجو و 23 هزار کارمند بهداشتی و درمانی هم اکنون به عنوان قطب پزشکی شمال شرق کشور مطرح است.

افزون بر 75 درصد جمعیت شش میلیون و 400 هزار نفری خراسان رضوی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار دارند. سایر جمعیت استان توسط دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت جام ،تربت حیدریه و نیشابور خدمات رسانی می شوند.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: