مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن همزمان با بیش از هزار شهر و 10 هزار روستای کشور در مشهد برگزار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: