مدت 10سال است که شبکه فاضلاب تایباد ناتمام رها شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، طبق  اظهارات رئیس اداره آبفای شهری تایباد اگر بنا باشد تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه فاضلاب شهری تایباد به روال فعلی ادامه پیدا کند، بهره برداری ازاین پروژه 50سال زمان  می برد و مردم تا آن زمان باید چشم انتظار افتتاح طرح باشند.

 دفع فاضلاب شهری تایباد وبیمارستان

شهر50هزارنفری تایباد درفاصله 225کیلومتری مشهد قرار دارد  و  هم اکنون فاضلاب شهری تایباد به صورت غیر بهداشتی وارد کانال ها می شود ودرخروجی شهر  عده ای ازاین فاضلاب  برای کشت علوفه دام و سبزی استفاده می کنند  به طوری که علوفه وسبزی برای  خوراک دام ها، تولید می شود. باتوجه به ضرورت توجه به موضوعاتی که با سلامت مردم درارتباط است، دراین باره گفت وگویی  بامردم و مسئولان انجام شده است که می خوانید.

رضایی شهروند تایبادی که درمنطقه خیام زندگی می کند می گوید: مدت هاست که فاضلاب تنها بیمارستان تایباد بدون تفکیک وکلرزنی وارد محوطه پشت بیمارستان می شود و از آن جا با تمام آلودگی هایی که فاضلاب بیمارستان دارد ، وارد کانال آب فاضلاب شهری می شود ودرخروجی شهر این فاضلاب برای  کشاورزی استفاده می شود . سلیمانی کارشناس بهداشت می گوید : یکی ازخطرناک ترین فاضلاب ها ، فاضلاب بیمارستانی است که باید از فاضلاب شهری جدا شود یا این که درتصفیه خانه مخصوص کلرزنی و عاری ازعفونت های خطر ناک شود وپس ازتفکیک وکلرزنی به شبکه استاندارد فاضلاب انتقال یابد. همچنین زباله های بیمارستانی به طریق خاص معدوم شود ، ولی آن چه برای مردم خطرناک است ، این  که فاضلاب بیمارستان درمحوطه پشت بیمارستان رها سازی می شود و از آن جا با تمام آلودگی های بیمارستانی ، به کانال فاضلاب غیر بهداشتی شهر می ریزد. با این کار تمام آلودگی ها وارد کانال می شود و قبل ازورود این فاضلاب خطرناک به کانال فاضلاب غیر بهداشتی شهر ، متاسفانه درمحوطه پشت بیمارستان رها سازی می شود که با آلودگی کفش کارکنان ولاستیک خودروهای پارک شده درپشت بیمارستان این آلودگی  به شهر منتقل می شود و باید هرچه زود تر برای حفظ سلامت مردم مسئولان چاره اندیشی کنند  وحتی یک ساعت هم نباید این فاضلاب به محوطه پشت بیمارستان وکانال فاضلاب شهر رها سازی شود که خیلی خطرناک است واحتمال مبتلاشدن شهروندان به بیماری های خطر ناک وجود دارد .

کشت یونجه وزعفران با فاضلاب آلوده

محمدی از دامداران تایبادی می گوید: با تمام  آلودگی فاضلاب شهری مشاهده کرده ام که عده ای با این فاضلاب یونجه، زعفران وگاهی هم سبزی کشت می کنند.

چندین بارتذکر دادیم

مهندس قیصری ، رئیس محیط زیست تایباد می گوید: درخصوص فاضلاب بیمارستان چندین بارنامه نوشتیم وتذکر دادیم که  بیمارستان خاتم تنها بیمارستان شهر است که به دلیل کمبوداعتبارات دولتی متاسفانه هنوزفاضلاب این بیمارستان به تصفیه خانه مخصوص وصل نشده است. درشورای بهداشت هم تذکر داده ایم ولی  به دلیل کمبود اعتبارات دولتی چاره ای ندارند. رئیس محیط زیست تایباد می گوید: درخصوص کشت با فاضلاب شهری به همراه فاضلاب بیمارستانی، چندین بار از محل بازدید کرده وتذکر داده‌ایم  و وظیفه ممانعت از کشت بافاضلاب  به عهده جهاد کشاورزی است وما فقط تذکر می دهیم که کسی هم عمل نمی کند.

وی تصریح کرد :نیروی انسانی اداره محیط زیست محدود است وعلاوه برتایباد بر باخرز هم نظارت می کنیم و ازاین بیشتر توان اجرایی نداریم .خطرات کشت با فاضلاب  را برای دامداران ومردم در کلاس های ترویجی توضیح داده ایم.

دکتر اعتضادی معاون جهادکشاورزی تایباد درخصوص کشت بافاضلاب توسط  برخی مالکان می گوید: باید مسئولان شورای بهداشت با همکاری مسئولان اجرایی وقضایی جلوی کشت با فاضلاب را بگیرند. جهاد کشاورزی ضمن تذکر خطرات این موضوع  را برای دامداران ومردم در کلاس های ترویجی توضیح داده است  ولی چون منفعت شخصی برای استفاده کنند گان ازاین فاضلاب وجود دارد تاکنون این مشکل حل نشده است. مهندس اشراقی رئیس اداره آبفای شهری تایباد هم می گوید : اعتبارات زیادی برای  پروژه فاضلاب شهری هزینه شده است و برای تکمیل نیاز به اعتبار ملی است. از بخش خصوصی هم دعوت کرده ایم تا برای ایجاد تصفیه خانه اقدام کند ، متاسفانه تاکنون سرمایه گذار بخش خصوصی استقبال نکرده است وبا روال تخصیص اعتبارات دولتی هم  50 سال طول خواهد کشید که این پروژه به سرانجام برسد.

دکتر سید محمد موسوی رئیس شبکه بهداشت ودرمان تایباد هم درخصوص دفع فاضلاب بیمارستان می گوید: سیستم دفع فاضلاب وتصفیه این فاضلاب تامین اعتبار و به پیمانکار واگذارشده است و طی دوهفته آینده مشکل فاضلاب بیمارستان حل می شود. وی می گوید: تایباد به عنوان شهرستان مرزی نیازمند اعتبارات بهداشتی ودرمانی خاص خود است ضمن این که بیمارستان خاتم قدیمی است و اگر مشکل تامین زمین حل شود و مسئولان محلی ، شورای شهر ومنابع طبیعی همراهی کنند، کار ساخت بیمارستان جدید درتایباد شروع می شود .

 

 

به نقل از روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: