مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: یکی از بزرگترین پرونده های تخلف ارزی کشور با محکومیت ۴۲۱ میلیارد تومان در خراسان رضوی رسیدگی شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، حمیدرضا کریم اظهار کرد: با شکایت بانک های پاسارگاد و حکمت ایرانیان خراسان رضوی و گزارش سازمان صمت پس از ارجاع ، رسیدگی به پرونده یک شرکت بازرگانی به اتهام عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در دستور کار شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی مشهد قرار گرفت .

وی گفت : این شرکت به تعهد قانونی خود مبنی بر ارائه اسناد گمرکی که دلالت بر ورود کالای موضوع تعهدنامه به کشور داشته باشد را در مهلت مقرر انجام نداده و نظر به ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جمله ؛ تعهدات شرکت ، مبنی بر واردات کالا در قبال ارز دریافتی و عدم ارائه پروانه سبز گمرکی که دلالت بر ورود و ترخیص کالاهای موضوع تعهد داشته باشد و اظهار نظر سازمان صمت استان مبنی بر عدم اجرای تعهدات شرکت در قبال ارز دریافتی ، در نهایت اتهام این شرکت از نظر شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی محرز گردید و لذا شعبه طی رای صادره وی را به اعاده مبلغ ۲۳۵ هزارو ۳۳۸ یورو و ۲۵ میلیونو ۲ هزارو ۷۵۲ روپیه هند و ۶۰۷ میلیونو ۵۹۱ هزارو ۵۲۷ ون کره جنوبی و ۲۱۸ میلیونو ۹۵۷ هزارو ۳۴ یوان چین ( معادل تقریبی ۴۲۱ میلیاردو ۸۴۷ میلیون و ۱۲۹ هزارو ۴۰۴ تومان ) و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه محکوم می نماید .

وی افزود : نظر به اعتراض وکلای شرکت در مهلت مقرر ، رسیدگی به پرونده و ادعای شرکت تجدیدنظرخواه مجدداً در دستور کار شعبه تجدیدنظر قرار گرفت . شعبه نیز با توجه به اظهار نظر کارشناسان عالی حقوقی و ارزی و با عنایت به عدم ارائه دلائل و مدارک موثر در این مرحله از رسیدگی که از موجبات خلل در مبانی رای صادره و نقض آن باشد را به شعبه ارائه کرده اند رأی بدوی را عینا تأئید می کند.

 

 

به نقل از مهر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: