مدیرکل نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش پراکندگی بودجه را مهم ترین مشکل این حوزه خواند و گفت: اگر متولی امور جوانان در کشور وزارت ورزش است، باید بودجه تمام دستگاه های مربوطه به آن تعلق گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، امید محدث مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درخصوص بودجه‌ای که برای بخش جوانان در سال آینده درنظر گرفته شده است، گفت: بودجه‌ای که در وزارت ورزش برای بخش جوانان در سال ۹۸ تعیین شده حدود ۹۰ میلیارد تومان است که در سال پیش نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود.

محدث عنوان کرد: البته این بودجه بیشتر برای حوزه وزارت ورزش در ستاد و شهرستان‌ها است و برای تمام موضوعات حوزه جوانان نیست.

وی یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه جوانان را پراکنده بودن بودجه در دستگاه‌های مختلف و عدم تجمیع آن دانست و تصریح کرد: اگر متولی امور جوانان در کشور وزارت ورزش و جوانان است، پس باید تمام بودجه‌هایی که در دستگاه‌های دیگر به بخش جوانان داده می‌شود، به وزارت ورزش اختصاص یابد.

محدث با بیان اینکه هنوز مشخص نیست که چه میزان از بودج