رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: نگهداری انواع دوزیستان، خزندگان و حلزون های سیبی به دلیل مخاطرات بهداشتی ممنوع است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، ،غلامرضا قنبری رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: اجرای دستورالعمل صادره از سازمان دامپزشکی کشور در جهت افزایش ایمنی شهروندان با توجه به مخاطرات بهداشتی می باشد.

وی تصریح کرد: با نزدیک شدن ایام نوروز و شور و اشتیاق هموطنان برای تهیه ماهی قرمز برای سفره های هفت سین، اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی خبر ازدستور العملی داد که در آن آمده است: کنترل حمل و نقل و صدور گواهی جهت محموله ماهی قرمز پس از بازدید و حصول اطمینان از سلامت آن و انجام مکاتبات لازم با ارگان های ذیربط جهت جلوگیری از حمل و نقل محموله های فاقد گواهی حمل انجام خواهد شد.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: در صورت مشاهده چنین مواردی در مراکز تکثیر و مزارع پرورش و فروش ماهیان قرمز، با متخلفان برخورد خواهد شد.

قنبری افزود: برخی از انواع این جانوران از انواع بسیار مهاجم و خطرناک می باشند و اکثر بوم زیستهای طبیعی کشور را نابود می نمایند که سرآمد آنها انواع لاک پشت های گوش قرمز و حلزون های سیبی است.

وی تصریح کرد: دوزیستان و خزندگان نیز از مخازن بیماری سالمونلا در طبیعت اند که نه تنها می توانند این بیماری ها را بدون علائم ظاهری به سایر انواع آبزیان آکواریومی منتقل نمایند بلکه می توانند ناقل مکانیکی به انسان نیز باشند.

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در ادامه به اجرای طرح کنترل بهداشتی مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهیان قرمز و زینتی پرداخت و گفت: در این طرح با افزایش نظارت ها بر مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی، اقدام به نمونه برداری شده و آزمایش های ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی در مبدا انجام شده است و همچنین مقرر است نسبت به افزایش نظارتها در حمل و نقل و صدور گواهی بهداشتی حمل جهت محموله های ماهیان زینتی از جمله ماهی قرمز اقدام گردد.

قنبری افزود: شبکه های دامپزشکی استان را به عنوان متولی بهداشت و بیماری های دام و از جمله آبزیان، در جهت حفظ و صیانت از سرمایه های آبزی و ارتقای سطح بهداشتی مراکز تکثیر و پرورش آبزیان زینتی و کاهش مخاطرات ناشی از بیماری های مشترک در انسان و سلامت مصرف کنندگان دانست که در نظر دارد مشابه سالهای اخیر، اقدام به پایش و کنترل بهداشتی این مراکز نماید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: