رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی گفت: از مجموع مصوبات سفر دوم رئیس جمهوری به استان تنها ۱۴.۴ درصد محقق شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، رضا جمشیدی اظهار داشت: اگرچه از مصوبات سفر اول رئیس جمهوری به استان خراسان رضوی در شهریور ماه سال ۱۳۹۳در برخی  تعهدات بیشتر از حد تعیین شده پرداخت شد،  اما  هنوز ۳۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارت سفر اول رئیس جمهوری به استان  تخصیص پیدا نکرده است .

وی افزود: در دومین سفر استانی رئیس جمهور به استان نیز مبلغ ۲۱۴۲۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی برای  ۵۸ طرح و پروژه مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت که این اعتبارات باید در یک برنامه سه ساله از سوی دولت تخصیص پیدا کنند، به طوری که  مبلغ  ۸۸۷۰ میلیارد ریال  امسال، ۸۳۹۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ و مبلغ ۴۱۶۰ میلیارد ریال نیز در سال ۱۳۹۹ باید به استان تخصیص و پرداخت شود.

جمشیدی تصریح کرد : علاوه بر منابع عمومی ، مبلغ ۳۵۲۰ میلیارد ریال نیز از محل صندوق توسعه ملی به کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری و تکمیل مجتمع های آب رسانی روستایی  در سفر دوم رئیس جمهوری به استان مورد تصویب قرار گرفت که سهم تکمیل مجتمع های آب رسانی از محل این منابع ۱۴۲۰ میلیارد ریال و سهم توسعه روش های نوین آبیاری۲۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی در باره توزیع این اعتبارات، افزود : بیشترین بخش این اعتبارات به ترتیب  مربوط به بخش حمل و نقل با مبلغ۶۵۷۰ میلیارد ریال ، فعالیت های عمرانی شهری و روستایی با مبلغ ۴۱۰۰ میلیارد ریال ، پروژه های مربوط به حوزه  آب ۲۷۷۰ میلیارد ریال   و بخش کشاورزی با  ۲۶۲۰ میلیارد ریال می باشد .

 جمشیدی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد پروژه های مصوب سفر دوم رئیس جمهوری به استان خراسان رضوی ابتدا مربوط به بخش فرهنگ و گردشگری با ۱۲ مورد و سپس بخش های بهداشت و درمان و حمل و نقل هرکدام با ۱۰ مورد می باشد، بیان داشت:  از جمله مهم ترین طرح ها وپروژه های این سفر می توان به  تکمیل خط ۲ قطار شهری مشهد با اعتبار دوساله به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال ، احداث قطار حومه مشهد به شهر جدید گلبهار با اعتبار ۳ ساله به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال ، تکمیل بزرگراه مشهد - دوغارون با اعتبار سه ساله به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، اتصال سبزوار به شبکه ریلی با اعتبار دوساله به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، تکمیل مجتمع های آب رسانی با اعتبار سه ساله به مبلغ ۱۱۶۰ میلیارد ریال و کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری با اعتبار سه ساله به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

 جمشیدی افزود : مبلغ ۳۵۹۶ میلیارد ریال به طرح ها و پروژه های مصوب سفر دوم به استان در سال ۱۳۹۷پرداخت شده است که در مجموع با ۲۴۹۴۰ میلیارد ریال که سهم از صندوق توسعه ملی بوده است ، تاپایان سال ۹۷ ،  ۱۴.۴ درصد از مجموع تعهدات سفر دوم رئیس جمهوری  و ۳۵.۸ درصد از تعهدات سال ۱۳۹۷  این سفر محقق شده است.

وی اظهار داشت: اگرچه انتقادهای زیادی به اختصاص لاک پشتی  اعتبارات از سوی دولت وارد است اما مسئولان ادعا دارند چون درآمد های دولت در سال ۹۷ به طور کامل محقق نشده است روند تخصیص اعتبارات کند می باشد.

 

 

به نقل از قدس آنلاین

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: