رسانه ها و در دید جزئی‌تر شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند، مقبولیت طیف گسترده‌ای از مردم را بدست آورده و با تبلیغات مختلف، علایق و سلایق را به سمت اهداف خود به پیش برند؛ آنها توانسته‌اند با بیان یک معضل یا طرح یک مشکل که برای افراد عمومیت دارد، نظر افراد را جلب و به سمت یک محصول یا هدفی خاص هدایت کنند. رسانه علاوه بر داشتن منفعت برای اقتصاد یک کشور و عرضه کنندگان، گاه با دامن زدن به شایعات و تبلیغات نابه‌جا به طور غیر مستقیم نوسانات زیادی در شاخص های اقتصادی به وجود می آورد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، فاطمه نجفی دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری یادداشت کوتاهی را تحت عنوان «اقتصاد در رسانه» در اختیار پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس قرار داده است که در ادامه آن را می خوانید.

تعاملات اقتصادی در گذشته محدود بودند، به طوری که فرد به عرضه کنندگان مختلف کالا دسترسی نداشت؛ بنابراین به در دسترس‌ترین بازارهای عرضه مراجعه می کرد و خرید خود را انجام میداد.

با توجه به شکل سنتی تولید کالا در گذشته و گسترش تولید کالا در عصر کنونی، گاها شاهد افزایش عرضه محصولاتِ مازاد هستیم که سبب رقابتی شدن بازار شده و می تواند عاملی برای تبلیغات و جذب مشتری باشد.

«تبلیغات پلی بین رسانه و اقتصاد است و عامل قانع‌کننده ی یک جهان برای مصرف یک کالا می تواند رسانه باشد»؛ همچنین رسانه ها و در دید جزئی‌تر شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند، مقبولیت طیف گسترده‌ای از مردم را بدست آورده و با تبلیغات مختلف، علایق و سلایق را به سمت اهداف خود به پیش برند؛ آنها توانسته‌اند با بیان یک معضل یا طرح یک مشکل که برای افراد عمومیت دارد، نظر افراد را جلب و به سمت یک محصول یا هدفی خاص هدایت کنند.

رسانه علاوه بر داشتن منفعت برای اقتصاد یک کشور و عرضه کنندگان، گاه با دامن زدن به شایعات و تبلیغات نابه‌جا به طور غیر مستقیم نوسانات زیادی در شاخص های اقتصادی به وجود می آورد.

به عنوان سخن پایانی، می توان با بینش و همچنین رجوع به رسانه های مورد اعتماد، مانع ایجاد تنش های اقتصادی شد.
 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: