بزرگترین محفل شیرخوارگان حسینی در جهان اسلام امروز صبح در حرم مطهر رضوی برگزار شد

بزرگترین محفل شیرخوارگان حسینی در جهان اسلام (11)

بزرگترین محفل شیرخوارگان حسینی در جهان اسلام (6)

بزرگترین محفل شیرخوارگان حسینی در جهان اسلام (5)

بزرگترین محفل شیرخوارگان حسینی در جهان اسلام (3)

بزرگترین محفل شیرخوارگان حسینی در جهان اسلام (1)

فیلم کوتاهی از مراسم امروز که در حرم رضوی برگزار شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: