مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: 25 درصد از عملیات رفع تصرفات و بازگشایی زمینهای رودخانه ها در سطح کشور طی سه سال گذشته در استان خراسان رضوی انجام شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، محمد رضا صادقی فر افزود: خراسان رضوی طی سالهای گذشته بیشترین عملکرد رفع تصرفات زمینهای بستر رودخانه ها را در سطح کشور داشته است.

وی ادامه داد: سال گذشته 325 هکتار از زمینهای رودخانه های خراسان رضوی رفع تصرف و بازگشایی شده است.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: طول رودخانه های اصلی داخل شهرها در استان خراسان رضوی 334 کیلومتر و در خارج از شهرهای استان 28 هزار و 269 کیلومتر برآورد شده است.

صادقی فر افزود: تاکنون مطالعات مربوط به حریم و بستر چهار هزار و 306 کیلومتر از طول رودخانه های خراسان رضوی در خارج شهرها و 210 کیلومتر در داخل شهرها انجام شده است.

وی مساحت زمینهای بستر رودخانه های استان خراسان رضوی در خارج از شهرها را بیش از 125 هزار و 219 هکتار و در داخل شهرها را 806 هکتار عنوان کرد.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: رفع تصرفات و بازگشایی نقش مهمی در کنترل سیلاب و پیشگیری از حوادث احتمالی دارد و اگر عملیات بازگشایی کشف رود در سالهای اخیر انجام نمی شد طغیان این رودخانه بر اثر بارندگیهای شدید در نوروز امسال موجب حوادثی مانند حادثه سیل شیراز می شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: