براساس حکم استاندار خراسان رضوی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، در حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.

براساس حکم علیرضا رزم حسینی سید حمید موسوی را به سمت مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی منصوب کرد. 

پیش از این سعید صالح عهده‌دار این سمت بود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: