طی حکمی از سوی شهردار مشهد، «مجید خرمی» مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا، با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، در حکم محمدرضا کلائی، شهردار مشهد خطاب به مجید خرمی آمده است: با توجه به سوابق رسانه ای و توان مدیریتی، به موجب این ابلاغ جناب عالی را به عنوان «سرپرست اداره کل روابط عمومی و بین الملل» شهرداری مشهد مقدس منصوب می کنم. امید است با توجه به نقش بی بدیل رسانه ها در ارتباط پایدار و مؤثر مدیریت شهری و شهروندان، بیش از پیش در جهت تحقق شعار «شهرداری شهروندمدار» گام بردارید. توفیق جناب عالی را در انجام وظایف و مسئولیت های محوله از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

پیش از این محمدرضا اسماعیل زاده به مدت ۵ ماه، سکان دار اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد بود. مجید خرمی سوابقی همچون معاونت شهرداری بجنورد، مدیریت روزنامه اتفاقیه و هفته نامه مکتوب و همچنین مدیرعاملی مؤسسه فرهنگی شهرآرا را در کارنامه کاری خود دارد. 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: