عضو شورای شهر مشهد گفت: امروز جلوخان فردوسی به مرحله بهره‌برداری رسیده و در روز بزرگداشت فردوسی رونمایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، سید مسعود ریاضی عضو شورای شهر مشهد با حضور در همایش بین‌المللی «شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم» گفت: پیگیری مسائل دیگری با ارگان‌های ذی‌ربط هستیم و یکی از چالش‌های ما این است، که طرح شهری در منطقه توس نداریم. چند ماهی است که طرح فاز یک مصوب شده، اما اجرای آن در تعلیق است و پیگیر اجرای این مصوبه هستیم.

وی تصریح کرد: ما در آستانه یک گذرگاه هستیم، توس در یک نقطه بارز و درخشان در جاده ابریشم است و مورد دیگر این است که وجود فردوسی و شاهنامه گذرگاهی است که ما را از تاریخ و تمدن نیکو در گذشته می‌تواند به آینده درخشانی برساند.

علیرضا قیامتی دبیر همایش بین‌المللی «شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم» با حضور در این مراسم گفت: شاهنامه بزرگترین سندی است که هویت مذهبی و ملی ما را بهم پیوند می‌دهد فردوسی با ارادت و دوستی خاندان عصمت و طهارت معجونی را ساخته که فرهنگ ایران را با دوستی و صلح معرفی می‌کند.

وی تصریح کرد: این اثر شاخص و جهانی، عامل وحدت‌بخش ایرانیان در طول تاریخ بوده و هر دوره که ایرانیان به سختی بر خوردند با درآمیختن هویت مذهبی و ملی و الهام از شاهنامه در برابر دشمن ایستادند.

دبیر همایش بین‌المللی «شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم» گفت: شاهنامه کتاب پیوند حوزه تمدنی ایران و آسیای مرکزی است و در واقع کتاب همه ما است و مرز‌ها دیگر اساس دوری ما نیستند.

قیامتی با بیان اینکه شاهنامه یک کتاب جهانی است و آیین‌های آن را می‌توان در جای جای جهان دید افزود: بزرگترین نوع پیوند را در این کتاب می‌توان دید این کتاب علاوه بر اینکه حماسه‌ها را به تصویر می‌کشد و جنگ را نکوهش می‌کند، همه را به آشتی و صلح و مودت دعوت می‌کند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که صلح است نباید دست به جنگ و شمشیر ببریم. هنگام پیروزی حق ندارید با اسیر‌ها بدرفتاری، به کشتگان بی‌احترامی و یا شهر‌ها را ویران کنید، پیام شاهنامه جایی برای کینه نمی‌گذارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: