چند روزی است مشهدی‌ها شاهد حضور پرتعداد پروانه‌ها در سطح این شهر می باشند. وجود این پروانه‌ها که از گونه Vanessa هستند امسال به دلیل بارندگی‌های خوب و سرسبز شدن مراتع افزایش پیدا کرده است. این پروانه‌ها به "خانم قشنگ" نیز معروف اند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: