نماینده مردم مشهد در مجلس:

دولت باید در مورد فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان پاسخگو باشد و از رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.

 فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است.

فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی، معیشتی و... بر دوش دولت سنگینی می‌کرد و دولت می‌خواهد از طریق تغییر برخی از وزرا زمان را مدیریت کند.

خبرگزاری فارس

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: