مدیر جهاد کشاورزی بجستان با اشاره به آغاز فصل برداشت انار در استان اظهار کرد: پیش بینی می شود 20 هزار تن انار تنها از بجستان برداشت شود که این میزان از نظر وزنی با سال گذشته تفاوتی نخواهد داشت. رمضانعلی قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر 1180 هکتار زمین بارور در این شهرستان زیرکشت انار است، گفت: بخشی از این انار صادر و بخشی در محل برداشت به فروش خواهد رسید. وی ادامه داد: بخش دیگری از این محصول به کشورهای کره جنوبی، پاکستان و افغانستان صادر خواهد شد. برای این منظور این محصول به سردخانه های مشهد و زاهدان انتقال خواهد یافت. این محصول از زاهدان به پاکستان و افغانستان و از مشهد به کره جنوبی و احتمالاً روسیه صادر خواهد شد. قاسمی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی میانگین تولید در هر هکتار 17 تن و پیش بینی عملکرد اصلی 20 هزار تن خواهد بود. از این میزان 9000 تن انار درجه یک و قابل صادرات، 6000 تن قابل عرضه در بازارهای داخلی و 5000 تن برای فرآوری و رب انار در نظر گرفته خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: