احسان محمدی و سید حجت ترحمی در رشته ترتیل حائز درجه ممتاز و عالی شدند. حمزه یزدانی‌فر نیز برگزیده رشته ابتهال شد.

به گزارش ثامن پرس، مراسم اختتامیه سی ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با تجلیل از ۳۱ نخبه قرآنی منتخب رشته های حفظ، قرائت و ترتیل این دوره از مسابقات برگزار شد.

حامد علیزاده و امیر لعل اول حائز رتبه عالی، رضا گلشاهی حائز رتبه ممتاز، محمود محمدی نیا و محمدرضا جاهدی نیا نیز حائز رتبه عالی شدند.

احسان محمدی و سید حجت ترحمی در رشته ترتیل حائز درجه ممتاز و عالی شدند. حمزه یزدانی‌فر نیز برگزیده رشته ابتهال شد.

همه این برگزیدگان نیز از استان خراسان رضوی هستند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: