به گزارش ثامن پرس، برخورد یک دستگاه خودرو پژو 206 با دو بانوی فرخدی ( ظاهراً به نام های کبری نیکو و فاطمه سلطان دهقان) در ورودی شهید طالبی فرخد حادثه آفرید. عابرین پیاده به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. شاهدین ماجرا، احتمال فوت این دو بانو را زیاد می دانند. معلوم نیست باید تا کی غرامت بی توجهی مسئولین از سوی مردم این ناحیه پرداخت شود. چند فوتی دیگر لازم است تا مسئولین قانع شوند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: