به گزارش ثامن پرس: کیهان در ستون گفت و شنود امروز خود با عنوان "پتو" نوشت:

 
گفت: آمریکا با امارات یک قرارداد فروش تسلیحات به مبلغ 75میلیارد دلار منعقد کرده است!
 
گفتم: آخه پشه خودش چی هست که فشار خونش باشه!  این امارات فکسنی اینهمه تسلیحات را برای چی میخواد؟ و تازه آنها را کجا می‌خواهد جا بدهد؟! آمریکایی‌ها خرش کرده‌اند که سوارش بشوند!
 
گفت: تسلیحات را برای این می‌خواهد که اگر جنگی درگرفت از خودش دفاع کند!

 

گفتم: کویت که برادر بزرگتر این کشورهای اجق وجق جنوب خلیج‌فارس است تا عراق بهش حمله کرد، همه نظامیان و دولتمردانش با هم پا به فرار گذاشتند، امارات فسقلی که جای خود دارد!
 
گفت: شاید هم قرص‌های روانگردان مصرف کرده‌اند و دچار خودبزرگ‌بینی شده‌اند!

 

گفتم: چی بگم؟! یک عنکبوت قرص اکس خورده بود، ازش پرسیدند شغلت چیه؟ گفت تولیدی پتو دارم!

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: