رسائل را خدمت آقای مروارید و کفایه را خدمت آقای رضا زاده و لمعه را خدمت آقای صالحی بودیم. ادبیات را خدمت آقای حجت هاشمی.

به گزارش ثامن پرس، حجت الاسلام پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی درباره ی تحصیلات و اساتید خود به ثامن گفت: تحصیلات دانشگاهی نداشتم. درکنکور شرکت کردم و قبول شدم، ولی به دلیل علاقه به حوزه، به دانشگاه نرفتم. شرکتم در کنکور برای این بود که نگویند که چون نتوانست به دانشگه برود، وارد حوزه شد.

وی درباره ی اساتید خود در حوزه تهران افزود: در مدرسه مرحوم مجتهدی اساتیدی همچون آیت الله حق شناس، آقای شریعتمداری. در مدرسه برهان آقای علایی، آقای خدایی. در شهر ری خدمت آقای کوه کمره ای. فلسفه را مقداری از دروس آقای حسن زاده آملی از طریق نوارهای ایشان آموختم. تفسیر را هم از آیت الله جوادی آملی استفاده کردیم.

وی تصریح کرد: در مشهد نیزاز محضر اساتیدی همچون آیت الله فلسفی، آقای مرتضوی، آقای رضازاده استفاده کردم.

 رسائل را خدمت آقای مروارید و کفایه را خدمت آقای رضا زاده و لمعه را خدمت آقای صالحی بودیم. ادبیات را خدمت آقای حجت هاشمی. تفسیر و شرح لمعه در درس آقای سعیدی کاشمری شرکت می کردیم. معالم و بخشی از اصول فقه رو نزد آقای مصباح عاملی (ریاست فعلی حوزه) آموختیم.

مجتبی مرادی