با خروج ۱۰۷ هزار خانوار مددجویی تحت پوشش این نهاد تا پانزدهم آبان ماه جاری امسال منجر به صرفه جویی ۱۷۵ میلیارد ریالی در این نهاد شده است

به گزارش ثامن پرس، خروج ۱۰۷ هزار خانوار مددجویی از تحت پوشش این نهاد تا پانزدهم آبان ماه جاری امسال منجر به صرفه جویی ۱۷۵ میلیارد ریالی در این نهاد شده است.

به گزارش سایت خبری کمیته امداد، فاطمه رهبر، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، در این همایش با بیان اینکه خروج ۱۰۷ هزار خانوار مددجو در قالب طرح پالایش محقق شده است که بر این اساس هراستان حداقل پنج درصد از مددجویان تحت پوشش خود را در طول سال باید به خودکفایی وتوانمندسازی برساند، گفت:با خروج ۱۰۷ هزار خانوار مددجویی تحت پوشش این نهاد  تا پانزدهم آبان ماه جاری امسال منجر به صرفه جویی ۱۷۵ میلیارد ریالی در این نهاد شده است. شش درصد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در کشور به خودکفایی رسیدهاند.

 معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه طبق توافق خودکفایی ۷ هزار و ۵۰۰ نفر باید تاکنون از تحت حمایت این نهاد خارج می شدند، اظهار کرد: با تلاش انجام شده این تعداد به خودکفایی ۱۰۷ هزار خانوار رسیده است.

 رهبر با بیان اینکه برای تشویق استان ها مبالغ صرفه جویی از خروج مددجویان از چرخه حمایتی برای هزینه در خدمت رسانی به نیازمندان دیگر در اختیارشان گذاشته می شود، افزود: به همین جهت در نیمه نخست امسال ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار در همین قالب به حساب استان ها واگذار شده است.

 وی بیان کرد: ۲۳ درصداز خودکفایی خانوارهای تحت پوشش در سال جاری از طریق پرداخت وام خودکفایی و اشتغال محقق شده است.

 معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال ۹۰۰میلیارد ریال صرفه جویی از محل خودکفایی و توانمند سازی مددجویان تحت پوشش در کشور محقق شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: