به گزارش ثامن پرس؛ صفحه اینستاگرام «سپاه سایبری مدافعان حرم» تصویری دلتنگی پدر شهید مدافع حرم «محمد اتابه» منتشر کرد.

پدر است دیگر؛ گاهی دلش برای پسرش تنگ می شود