گروه "صربستان بدون مرز" بر روی سایت خود عکس هایی را از جراحت‌های مهاجران منتشر کرده است.

به گزارش ثامن پرس؛ پلیس مجارستان با استفاده از سگ های وحشی سد راه تردد مهاجران به اروپا می شود.با اینکه بارها سازمان بشر دوستانه از رفتار خشونت آمیز پلیس هشدار داده بود اما بازهم در مرزها شاهد افزایش درگیری ها هستیم.

گروه "صربستان بدون مرز" بر روی سایت خود عکس هایی را از جراحت‌های مهاجران منتشر کرده است.

 

سگ های وحشی

سگ های وحشی

سگ های وحشی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: