برخی از طرفداران فرقه‌های منحرف در آمریکا برای نشان دادن میزان ارادت خود از جراحی‌ها و خالکوبی‌های نامتعارف استفاده می‌کنند.

به گزارش ثامن پرس؛ برخی از طرفداران فرقه‌های منحرف در آمریکا برای نشان دادن میزان ارادت و علاقه‌شان از جراحی‌ها و خالکوبی‌های نامتعارف استفاده می‌کنند. این جنبش‌های شیطان‌گرایانه قصد دارند با خالکوبی‌ها و جراحی‌های شنیع،  طرفداران بیشتر ی جذب نمایند.

خالکوبی توی چشمخالکوبی توی چشمخالکوبی توی چشم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: