ساعت 24 چهارشنبه زمان واریز یارانه خانوارها خواهد بود.

به گزارش ثامن پرس،  شصت و نهمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 چهارشنبه 26 آبان واریز می شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: