مردی در بلوار پیروزی مشهد با تبر به یک خودرو حمله کرد و منجر به خسارات و سپس متواری شد با احساس مسئولیت شهروندان و تعقیب وی و کشف محل اختفا وی با حضور مأمورین شناسایی شد.

به گزارش ثامن پرس، مردی که در بلوار پیروزی مشهد با تبر به خودرو دیگری حمله کرده بود و پس از وارد کردن خسارات و جراحات با خودرو متواری شده بود، شب گذشته دستگیر شد.

معاون دادستان مشهد در تشریح جزئیات این خبر گفت: مردی در بلوار پیروزی مشهد با تبر به یک خودرو حمله کرد و منجر به خسارات و سپس  متواری شد با احساس مسئولیت شهروندان و تعقیب وی و کشف محل اختفا وی با حضور مأمورین شناسایی شد و خودروبا دستور مستقیم معاون دادستان به کلانتری منتقل شد.

قاضی محمد بخشی محبی معاون دادستان مشهد در این زمینه گفت: از اینکه همشهریان نسبت به یکدیگر احساس مسوولیت می کنند میتوان به کاهش برخی از بی انضباطیهای اجتماعی از جمله نزاع ها ومزاحمتها امیدوار بود و کمک مردم می تواند تأثیر ویژه ای بر کاهش جرایم داشته باشد .

وی خاطرنشان کرد: علت این نزاع در دست بررسی است و اخبار تکمیلی به زودی اعلام می شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: