ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره وب یک، دو، سه و چهار گفت: در وب سه، انسان با انسان ارتباط داشت و ماشین با ماشین، اما در وب چهار تمام همه اشیاء و انسان‌ها با هم ارتباط دارند.

به گزارش ثامن پرس رئیس شورای عالی فضای مجازی ساعتی قبل با حضور در سومین همایش سالانه به سخنرانی در حوزه پیشینه و زمینه‌های رشد تکنولوژی پرداخت.

ابوالحسن فیروزآبادی با اشاره وب یک، دو، سه و چهار گفت: در وب سه، انسان با انسان ارتباط داشت و ماشین با ماشین، اما در وب چهار  تمام همه اشیاء و انسان‌ها با هم ارتباط دارند.

وی در قسمتی از سخنانش ضمن اشاره به نقش خلاقیت در تکنولوژی جدید به جای سرمایه و انسان در تکنولوژی قرون قبل به رشد سریع تلگرام و بطور کلی شبکه های مجازی در ایران اشاره کرد و گفت: شبکه‌های اجتماعی در دولت قبل وجود نداشتند و در دولت فعلی بوجود آمدند.

رئیس شورای عالی فضای مجازی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود: تکنولوژی‌های گذشته انسان بر بودند. پس از آن تکنولوژی‌های سرمایه بر بوجود آمدند، اما امروز تکنولوژی‌ها خلاقیت محور است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: