اینکه کسی در موضوعی چنین روشن از همکاری و همراهی با ضدانقلاب دست برندارد مسئله کوچکی نیست. کاش قوه قضاییه به خاطر آرامش ملت هم که شده همین یک موضوع را پیگیری کند و به انتها برساند.

به گزارش ثامن پرس؛ مهدی محمدی در کانال خود نوشت :

محمود صادقی امروز ژست خیرخواهی گرفته و گفته تهمت نزده و فقط سوال پرسیده. حساب توئیتر او رفرنس خوبی است. ٥ دقیقه وقت بگذارید خواهید دید که او در مقام "همکار آمدنیوز" وارد داستان شد. بعد هم که وزیر اقتصاد -که خود منشا تهمت بوده- حرفش را اصلاح کرد باز هم به اصطلاح سوال های خود را پس نگرفت.

اینکه کسی در موضوعی چنین روشن از همکاری و همراهی با ضدانقلاب دست برندارد مسئله کوچکی نیست. کاش قوه قضاییه به خاطر آرامش ملت هم که شده همین یک موضوع را پیگیری کند و به انتها برساند.

مجلس جای بوقچی های صدای امریکا نیست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: