دوربین های مخفی یکی از ایستگاه های مترو هشتم دسامبر ( پنجشنبه 18 آذر) در منطقه نیوکلن برلین لحظه‌ای را ثبت کردند که در آن جوان ناشناسی با لگد زدن به پشت یک دختر جوان محجبه، او را از بالای پله ها به پایین پرت کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: