نوزاد یک روزه که با شایعه نخاعی در مجموعه پدیده شاندیز مشهد پیدا شده بود، پذیرش شد.

به گزارش ثامن پرس؛ معاون دادستان مشهد گفت که نوزاد یک روزه با ضایعه نخاعی عصر جمعه در مجموعه پدیده شاندیز پیدا شده و نهادهای متولی هنوز وی را نپذیرفته اند.

 قاضی محمد بخشی محبی جمعه شب افزود:به رغم دستور تلفنی دادستانی مبنی بر انتقال نوزاد به مراکز نگهداری ویژه هنوز هیچ یک از نهادهای متولی این نوزاد را نپذیرفته اند.

وی اظهار کرد:عدم پذیرش نوزاد در شرایط مزبور ممکن است به قیمت جان این طفل تمام شود اما نهادهای متولی از پذیرش براساس دستورات تلفنی مراجع قضایی سرباز زده و می گویند تا زمان رسیدن دستور کتبی قاضی کشیک، نمی توانند اقدامی انجام دهند.

 رهاکردن نوزاد

نوزاد یک روزه در خیابان رها شد

وی گفت:این در حالی است که بر اساس قانون، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، محکومیت به حبس تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی را به دنبال دارد.

معاون دادستان مشهد افزود:بر همین اساس مسئولان مراکزی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان وی یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.


نوزاد یک روزه رها شده پذیرش شد

مهدی میرشاه ولد روز شنبه افزود:این کودک با توجه به شرایط خاص در ستون مهره ها و دیگر مشکلات در اندام ها در مرکز نگهداری کودکان حضرت علی اصغر (ع) مشهد پذیرش شد.

وی در خصوص پذیرش نشدن این کودک در ساعات ابتدایی پیدا شدن در مراکز نگهداری کودکان بهزیستی، خاطرنشان کرد:پذیرش کودک در این مراکز نیاز به مجوز قضایی و قانونی دارد و کل روند پذیرش نوزاد در مرکز نگهداری ، دو ساعت طول کشید به آن معنا که این نوزاد ساعت 3 بعدازظهر پیدا و در ساعت پنج بعدازظهر در شیرخوارگاه پذیرش شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: