هیئت منصفه مطبوعات استان تهران علیرضا زاکانی مدیرمسئول سابق نشریه پنجره را مجرم نشناخت.

به گزارش ثامن پرس؛ دادگاه رسیدگی به پرونده مدیرمسئول سابق نشریه پنجره با شکایت نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت و یک شاکی خصوصی امروز یکشنبه 21 آذر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

براساس این گزارش هیئت منصفه مطبوعات علیرضا زاکانی مدیرمسئول این نشریه را در رابطه با عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع مجرم ندانست.

همچنین در دادگاه امروز به پرونده پایگاه خبری پرشین خودرو با شکایت دادستانی و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که هیئت منصفه مطبوعات مدیر این پایگاه خبری را مجرم نشناخت.

در دادگاه امروز به پرونده مدیرمسئول پایگاه خبری ملیت نیز با شکایت دادستانی و به اتهام نشر خلاف واقع رسیدگی شد که هیئت منصفه مطبوعات مدیرمسئول این پایگاه را هم مجرم ندانست.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: