شاین گونزالز با سفر به سراسر جهان و تهیه تصاویری از این افراد خواهان توجه بیشتر اجتماع به آنها شده است.

به گزارش ثامن پرس؛ "شاین گونزالز"  عکاسی است که با سفر به سراسر جهان و از جمله انگلیس، آمریکا و اسپانیا تصاویری از بی خانمان های این کشورها تهیه کرده است. هدف وی از این کار توجه مردم جهان به این قشر از افراد بوده که توسط اجتماع به دست فراموشی سپرده شده اند.

 

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

 

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

 

 وی در این خصوص گفت: " عکاسانی که در اطاف ما هستند از همه چیز عکس می گیرند اما در مورد بی خانمان ها اینطور نیست. آنها افرادی هستند که در اجتماع دیده نمی شوند و فراموش شده اند. احساس کردم باید زیبایی های زندگی آنها را به مردم نشان دهم.

 

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

 

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

 

 تهیه این تصاویر برای "شاین" چندان راحت نیز نبوده  و وی برای تهیه آنها با مشکلاتی نیز مواجه شده است. بسیاری از بی خانمان ها به خیال اینکه شاید وی پلیس باشد  یا بخواهد مشکلی برایشان ایجاد کند از او فرار می کردند.

 

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

 

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

بی خانمان ها به روایت دوربین عکاسی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: