آیت الله هاشمی رفسجانی شامگاه روز گذشته در پی عارضه قلبی درگذشت. این گزارش حاوی تصاویر جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست‌های کل است که امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل شد.

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخرین حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: