کدخبر: ۳۵۴

به مناسبت سالروز تاسیس خراسان شمالی همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی در بجنورد، با حضور هزاران نفر از مردم این استان به مقصد بوستان ملی بش قارداش برگزار شد.

 • ZjHIPp6v78pu
 • hGNi9mE75IXA
 • MsdoUT3S59p5
 • 7HNLATNDSWJ2
 • Az66L3c8rQML
 • Tku4rnVyPF6t
 • c313Hikwual1
 • 6eHTlnZzijiu
 • FQIGyidfF8tk
 • nTLndzleEzxA
 • OtRYpGoBu2gO
 • oEXTfQ75n5bK
 • XXRh0uPYiZ6d
 • T5tqlzu5kOdZ